Nếu Alexa của bạn phát sáng màu vàng, thì bạn đang gặp khó khăn trong việc kết nối với Wi-Fi.

Tại sao Amazon Echo của tôi lại nhấp nháy? Hướng dẫn của bạn...

Amazon Echo của bạn có đang trình diễn ánh sáng không? Trợ lý kỹ thuật số của Amazons có thể hiển thị nhiều màu sắc và mọi sự...