wireless_reports_run_scan

Cách tạo Lịch sử Wi-Fi hoặc Báo cáo WLAN trong Windows...

Bạn gặp khó khăn khi truy cập Internet? Windows 10 tự động tạo một báo cáo toàn diện về tất cả lịch sử...
winusb-select-mediatype

Cách tạo đĩa khởi động USB Windows 8 [Quick Tips]

Vì vậy, bạn đã tải xuống Windows 8 Developer Preview và muốn thử nghiệm nó trong máy của mình. Nếu bạn dự định...
màn hình kirjuadu

Cách dùng Kirjaudu để thay đổi màn hình đăng nhập Windows...

Có rất nhiều lời bàn tán về việc thay đổi màn hình đăng nhập của bạn theo cách thủ công, nhưng nhiều người -...
4gbpatch-taskmanager

Cách tăng giới hạn bộ nhớ cho các ứng dụng 32-bit...

Hầu hết chúng ta hiện nay có lẽ đang sử dụng Hệ điều hành Microsoft 64-bit như Windows 7 x64 hoặc Windows Vista x64,...

Windows XP có nên thoát khỏi tình trạng khốn khổ của...

Microsoft gần đây đã đưa ra kế hoạch ngừng hỗ trợ Windows XP. Xem xét một phần ba tổng số máy tính trên...